Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 89 ust.2 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 2018r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Gogolin informuję, iż w dniu 05 lipca 2019r. (piątek) o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie: - rozpatrzenie skargi z dnia 01 lipca 2019 r. dotyczącej nieprawidłowości prowadzenia akt osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji -  Leonard Lepich

Wersja XML