Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z X Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.

PDFUchwała Nr X_104_2019 ws. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr X_105_2019 ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finan. wraz ze sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018r..pdf
PDFUchwała Nr X_106_2019 ws. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gm. Gogolin za 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr X_107_2019 ws. zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr X_108_2019 ws. zatwierdzenia przekształcenia dotychczasowego ZS w Gogolinie w czteroletnie LO w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr X_109_2019 ws.zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śl..pdf
PDFUchwała Nr X_110_2019 ws.powołania Zespołu ds.zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr X_111_2019 ws. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr X_112_2019 ws. przekazania skargi według właściwości.pdf
 

Wersja XML