Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

PODINSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Spraw Administracyjnych

 

W  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  stanowisku  urzędniczym  podinspektora w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniona:

Katarzyna Karbownik   zam.  Odrowąż

Uzasadnienie

Kandydatka spełniła wszystkie  wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższą ilość punktów z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazując tym samym wiedzę merytoryczną, która rokuje iż należycie wywiąże się z powierzonych obowiązków.                                          

Burmistrz  Gogolina

 Joachim Wojtala

 

Gogolin, dnia 11 czerwca 2019 r.

 

Wersja XML