Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podst. art. 35 ust.1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) podaje się do publicznej wiadomości , że wykazano do dzierżawy n/w nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa – użytkownik wieczysty Gmina Gogolin oraz stanowiące własność Gminy Gogolin

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.pdf

Wersja XML