Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 13 i 15 maja 2019r. (poniedziałek, środa) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Gogolin za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.                                                                                                         

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krystian Kubilas

 

Wersja XML