Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 stycznia 2019 r. oraz wykaz głosowań

PDFProtokół IV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFWykaz głosowań z IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFPlan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia na 2019.pdf
PDFPlan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji na 2019 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.pdf
PDFPlan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania na 2019.pdf
PDFPlan pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2019 rok.pdf
 

Wersja XML