Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.

PDFUchwała Nr IV_50_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV_49_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV_48_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV_47_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IV_46_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IV_45_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IV_44_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IV_43_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IV_42_2019 w sprawie nadania nazwy ulicy („Józefa Cebuli”).pdf
PDFUchwała Nr IV_41_2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019.pdf

Wersja XML