Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu - sport 2013

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2013 roku zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 9 i pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwały Nr XXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Burmistrz Gogolina

informuje, że po rozpatrzeniu ofert w dniach 21-28.12.2012 r. komisja postanowiła przyjąć oferty przedłożone przez stowarzyszenia i przyznać na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej na 2013 obejmujących prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku miejskim i wiejskim oraz organizację i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych na terenie kraju.

 

          Suma wszystkich ofert : 380.000,00 zł

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala 

PDFWyniki konkursu - sport 2013.pdf

Wersja XML