Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - nowe dowody osobiste

Od 4 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Wydawane dowody będą posiadały warstwę elektroniczną zawierającą certyfikaty. Każda więc osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.

WAŻNE! Jeśli dotychczasowy dowód osobisty jest nadal ważny - nie trzeba go wymieniać.

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - potwierdza tożsamość posiadacza oraz jego obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, będzie można używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracja publiczną i innymi podmiotami.

E- dowód będzie umożliwiał:

- logowanie do portali administracji publicznej (np. ePUAP),

- elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),

- korzystanie z automatycznych bramek granicznych, np. na lotniskach.

Wszelkie dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znajdziecie na stronie www.edowod.gov.pl

Wersja XML