Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SKO.40.1670.2018.oś

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1670.2018.oś z dnia 19.02.2019 r. o uchyleniu, zaskarżonego przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kamieniu Śląskim, postanowienia Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 22.06.2018 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski

PDFSKO.40.1670.2018.oś.pdf
 

Wersja XML