Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie nr WG.I.271.1.2019 pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na Izbę Tradycji w ramach projektu pn.:”Izba Tradycji w Kamieniu Śląskim – wizytówką dorobku kulturowego na lokalnym szlaku turystycznym”

Załączniki:

DOCXOgłoszenie o zamówieniu.docx

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.docx

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCzałącznik nr 3a do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej.doc

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.doc

DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu.docx

PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót.pdf

ZIPzałącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa.zip

ZIPzałącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.zip

 

Wersja XML