Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

 

        Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 05 grudnia 2012r.  godz. 17.30 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

- analiza projektu budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok,

- analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok.

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                       Budżetu, Finansów i Planowania

                                                                                    /-/ Hubert Sznajder

Wersja XML