Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert obejmującym zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej  pn. „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020” skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

PDFZarządzenie otwarty konkurs ofert 2019 - wady słuchu i wzroku.pdf

PDFZasady otwartego konkursu ofert - wady słuchu i wzroku.pdf

DOCXFormularz ofetowy.docx

DOCXFormularz zgłoszeniowy.docx

Wersja XML