• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 9 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składy osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Gogolinie (2018-2023)

Komisja Rewizyjna

 1. Kubilas Krystian – Przewodniczący Komisji
 2. Holeczek Franciszek – Zastępca Przewodniczącego
 3. Mróz Adrian – Członek
 4. Konieczko Gerard – Członek
 5. Kawa Zbigniew – Członek

 

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania

 1. Holeczek Franciszek – Przewodniczący Komisji
 2. Kubilas Krystian - Zastępca Przewodniczącego
 3. Mróz Adrian – Członek
 4. Hirsz Bertold – Członek
 5. Konieczko Gerard – Członek

 

Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Mróz Adrian – Przewodniczący Komisji
 2. Lepich Tomasz – Zastępca Przewodniczącego
 3. Lepich Leonard – Członek
 4. Kawa Zbigniew – Członek
 5. Madziała Marcin – Członek
 6. Sapok Gizela – Członek

 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia

 1. Sapok Gizela – Przewodnicząca Komisji
 2. Pola Maria – Zastępca Przewodniczącego
 3. Herok Barbara – Członek
 4. Kauf Sabina – Członek
 5. Madziała Marcin – Członek
 6. Zelent Adam – Członek
 7. Hirsz Bertold – Członek

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 1. Konieczko Gerard – Przewodniczący Komisji
 2. Kauf Sabina – Zastępca Przewodniczącego
 3. Lepich Leonard – Członek
 4. Herok Barbara – Członek  
 5. Lepich Tomasz – Członek
 6. Pola Maria – Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Lepich Leonard – Przewodniczący Komisji
 2. Zelent Adam – Zastępca Przewodniczącego
 3. Herok Barbara – Członek  
 4. Kauf Sabina – Członek
 5. Pola Maria – Członek

 

Wersja XML

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. +48 77 40 76 800
fax +48 77 46 66 247
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 29368741
w tym miesiącu: 193639
dzisiaj: 17068