Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia DN80/100 MOP 8,4 MPa na działce  nr ewid. 332/5 k. m. 3 obręb Zakrzów

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina z dnia 18.10.2018 r.pdf
 

Wersja XML