Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca przyznanej przez Burmistrza Gogolina dotacji na realizację zadania publicznego dla OSP Gogolin

Zgodnie z § 11 Uchwały Nr XXXIII_340_2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających  w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań informuje się, że Burmistrz Gogolina po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez OSP Gogolin, przyznał dotację w wysokości 534 500,00 zł (pięćset trzydzieści cztery tysięcy pięćset złotych) na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gogolin (aneks z dnia 28.09.2018 r. do umowa Nr GCR.032.3.2018  pomiędzy Gminą Gogolin a Ochotniczą Strażą Pożarną w Gogolinie).

Wersja XML