Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

GL.ZUZ.3.421.185.2018.BS – informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z odwodnienia przebudowywanej drogi powiatowej nr 1831 O ul. Kamiennej w miejscowości GOGOLIN, gm. Gogolin, pow. krapkowicki.

Wersja XML