Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                      Zawiadomienie

 Informuje się mieszkańców Gminy Gogolin, iż w dniu 25 września 2012r. (wtorek)
o godz. 15.30
odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej
w Gogolinie.
Tematem posiedzenia Komisji będzie:
- omówienie materiałów na XXII Sesję Rady Miejskiej w Gogolinie,
- sprawy bieżące,
- wolne wnioski.

                                                                                      Przewodnicząca Komisji
                                                                    Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
                                                                                         /-/ Waltrauda Wicher

 

Wersja XML