Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfa za wodę i ścieki dla gminy Gogolin, ogłoszona dnia 22 maja 2018 roku

Wnioskodawca: Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

Zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nr GL.RET.070.7.73.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dnia 22 maja 2018 roku

 

Załączniki:

PDFDecyzja GL.RET.070.7.73.2018.pdf

PDFTaryfy dot. decyzji GL.RET.070.7.73.2018.pdf
 

Wersja XML