Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu – WYKONANIE OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W RAMACH PROJEKTU "SPOTKAJMY SIĘ W CENTRUM– STWORZENIE MIEJSCA REKREACJI  I INTEGRACJI W MIEJSCOWOŚCI GÓRAŻDŻE” w ramach zadania Budowa Placu Spotkań Wiejskich w Górażdżach

 

Załączniki:

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.doc

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.pdf

DOCzałącznik nr 3a do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej.doc

DOCzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.doc

DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx

DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu.docx

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt.zip

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja techniczna.zip
 

Wersja XML