Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 23 sierpnia 2012r.
o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;

2) Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zarządzenia wyboru Sołtysa,
 2. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin,
 3. udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 285/1 k.m.3, obręb Gogolin 1),
 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działki 12/3, 13/3, 15/3 k.m.1, obręb Gogolin 2),
 6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2),
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (działka 303 k.m. 4, obręb Gogolin 1),
 11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 12. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

  3) Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Wersja XML