Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2018 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf

DOCXWzór oferty.docx

DOCXWzór sprawozdania.docx

Wersja XML