Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o XIII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie Uchwały Nr XIII/88/2003 z dnia 06 października 2003r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie zwołuję na dzień 04 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 16.00 XIII Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
na którą serdecznie zapraszam. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie,
 4. złożenie sprawozdania Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej,
 5. podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku 2017,
 6. przyjęcie programu działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej na rok 2018,
 7. wolne wnioski i informacje;
 8. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie

            Magdalena Wnuk

 

 

Wersja XML